به حرف من گوش کن


+ اعتراف رادیوفردا درمورد هدفمندی

اعتراف رادیوفردا درمورد هدفمندی

موفقیت دولت ایران در اجرای طرح ساماندهی یارانه ها بیانگر کارآمدی در حفظ ثبات است.این مطلب را رادیو فردا از قول مدیر پژوهش های شورای ملی ایرانیان آمریکا (همکار سابق بخش ایران در وزارت خارجه آمریکا) مورد تایید قرار داد. این رادیو از قول علی مرعشی اعلام کرد: اکثر سیاستمداران قبل از اجرای سیاست های بحث برانگیز به روش های مردم پسند رو می آورند اما رئیس جمهور ایران با جان سختی و در یک فضای سیاسی متلاطم سراغ کاهش یارانه ها رفت.

همکار سابق میز ایران در وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است: پرداخت یارانه های سنگین همواره برای اقتصاد ایران مشکلی بزرگ بوده است. طرح کاهش[ساماندهی] یارانه ها ممکن است بخشی از نارسایی های مزمن در اقتصاد ایران را برطرف کند و متقابلا پرداخت وجه نقدی به مردم احتمالا باعث کاهش نارضایتی عمومی از اجرای این طرح می شود. در عین حال افزایش نرخ سوخت و انرژی باعث شده است که مصرف بی رویه این محصولات در ایران به سمت تعادل حرکت کند. موفقیت اولیه اجرای این طرح در کمال تعجب، بیانگر کارآمدی دستگاه دولتی در حفظ ثبات است. اجرای این طرح در کوتاه مدت باعث صرفه جویی در مصرف و کاهش فقر خواهد شد. با وجود مشکلات سیاسی در داخل و در مناسبات خارجی و همزمان با اجرای تحریم های بین المللی، موفقیت اولیه این طرح را باید دستاوردی مشروع برای ایران محسوب کرد. اگر این تغییرات به درستی اجرا شود، زمینه را برای برنامه ریزی اقتصادی درست فراهم می کند.

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک