به حرف من گوش کن


+ مردم عربستان هم هوادار ایرانند اینها را چه کنیم؟

نویسنده نزدیک به آل سعود: مردم عربستان هم هوادار ایرانند اینها را چه کنیم؟!
یک نویسنده عربستانی از این که ایران نفوذی روزافزون در این کشورها پیدا کرده و این نفوذ حتی به درون خانه ها کشیده شده به شدت ابراز نگرانی کرد.
سمر المقرن که یک نویسنده وابسته به حکومت سعودی است در روزنامه الجزیره عربستان نوشت: «هر روزنامه انتقادآمیزی به من و کسانی که ایران و سیاست های صفوی مآبانه این کشور را رد می کنند می رسد مرا به ضدیت با شیعه متهم می کنند و به شدت از انقلاب بحرین دفاع می کنند. این افراد بیش از شهروندان نظام ایران از این کشور دفاع می کنند. حتی یکی از این افراد درباره سیدحسن نصرالله نظامی ایران گفته بود هر کسی که منتقد سیدحسن نصرالله است باید سرزنش شود.»
وی سپس با اشاره به این که افرادی هر روزه از نظام ایران و وابستگان آن حمایت می کنند، نوشته است «ظاهرا از دست حکومت برای کنترل این روند کاری ساخته نیست».
حکومت سعودی برای جلوگیری از قیام مردم این کشور که اعم از شیعه و سنی مدت هاست از ظلم چند دهه ای آنها به ستوه آمده اند دست به سرکوبگری های وحشیانه ای زده ولی امثال این مقاله که به قلم جیره خواران آل سعود نوشته شده نشان می دهد سرکوب قادر به مهار خشم فروخورده مردم نخواهد بود.
المقرن در بخش دیگری از مقاله خود آورده است: «ما شاهد این هستیم که شهروندانی از کشور ما عربستان به نفع ایران و نظامیان آن شعار می دهند. این افراد در رسانه ها نمی توانند به صراحت از ایران دفاع کنند بلکه از اینترنت برای انتشار افکار ویرانگر خود علیه عربستان استفاده می کنند.»
این نویسنده سعودی ادامه داد: «حتی برخی تلاش می کنند از حق ایران در نام فارسی خلیج فارس دفاع کنند. چنین افکار خطرناکی بیانگر وجود خط فکری در داخل جامعه ما است. این افکاری است که بزرگ ترین و خطرناک ترین دشمن ما در منطقه رواج می دهد.»
برخی تحلیلگران عقیده دارند با توجه به این که جنایت آل سعود اخیرا از مرزهای این کشور فراتر رفته و به سرزمین هایی مانند بحرین هم رسیده است، تنفر از این رژیم به زودی به یک «پدیده منطقه ای» تبدیل خواهد شد.

 

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک