به حرف من گوش کن


+ جنبش سبز خاطره ای مرده است

نیویورک تایمز:جنبش سبز خاطره ای مرده است

از دید بسیاری در واشنگتن، جنبش سبز در ایران خاطره ای پژمرده است.
ری تاکیه عضو شورای روابط خارجی آمریکا که یکی از حامیان فتنه سبز در حوادث سال گذشته به شمار می رفت، ضمن تحلیلی که نیویورک تایمز منتشر کرده، تصریح می کند: امروز جمهوری اسلامی توجه خود را به مبارزه طلبی هسته ای معطوف کرده است. این در حالی است که مذاکرات برگزار شده با ایران زیر تابش خیره کننده نشست ها، بی نتیجه بوده است.

وی اذعان می کند: از دید بسیاری در واشنگتن، جنبش سبز اپوزیسیون، خاطره ای پژمرده است که اگر نگوییم جمهوری اسلامی آن را نابود کرد، دست کم به خستگی و بی رمقی کشاند.
نویسنده نیویورک تایمز با بیان این که حکومت اسلامی یک دولت استبدادی معمولی نیست بلکه سازه ای عقیدتی است، می افزاید: هیچ دورنما و تضمینی برای موفقیت اپوزیسیون سبز و شکست مذهبی وجود ندارد.

تاکیه در عین حال از آمریکا و غرب خواست ضمن مذاکره با ایران برای مهار برنامه هسته ای، به مبادله اورانیوم غنی شده راضی نشوند و همچنان برای اثرگذاری در تحولات داخلی ایران برنامه ریزی کنند. آمریکا می تواند با حمایت از اپوزیسیونی که فردایی متفاوت را آرزو دارند، سرگردان نشود.
عبارت اخیر ری تاکیه اذعان به سرگردانی در سیاستگذاری آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران است.

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک