به حرف من گوش کن


+ نمازخانه یک فرودگاه معتبر!

مهدی مهدوی : سلام اینها عکس های نماز خانه ترمینال شماره ۲ فرودگاه مهرآباد است. من  به شخصه خجالت کشیدم.تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک