به حرف من گوش کن


+ حجاب در پرس تی و ی متفاوت با حجاب شبکه ها ی داخلی +عکس

صدای شیعه: همانطور که تاکنون در چند مطلب در سایت صدای شیعه تذکر داده ایم در شبکه خبری پرس تی وی مجریان و گزارشگران ایرانی متاسفانه حجاب خود را کامل رعایت نکرده و در موارد متعددی در اجرای برنامه ایران از این شبکه استفاده از مانتو های کوتاه و شل بودن روسری مساله ای عمدی و  عادی شده است. در آخرین مورد نیز در بخش اخبار ورزشی شبکه پرس تی وی در شبهای قدر مجری با پوششی سوال برانگیز ظاهر شده که اگر با این قضیه برخورد جدی صورت نگیرد قطعا تبدیل به یک رویه ثابت در این شبکه خواهد شد.

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک