به حرف من گوش کن


+ مبارک به انهدام اسنادومدارک خودروآورد

سازمان‌های امنیتی مصر، از بیم سقوط حکومت مبارک، به انهدام اسناد و مدارک خود رو آورده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری انتخاب؛ پایگاه اینترنتی نشریه اکونومیست چاپ انگلیس در شماره روز دوشنبه خود نوشت، یکی از شاهدان عینی در مصر گفت، یکی از مراکز اطلاعات و امنیت دولت مصر که در ویلایی بزرگ با محوطه ای وسیع قرار دارد، از بام خانه ما کاملاً قابل رؤیت است.

وی افزود، وقتی ما برخاستن دود از حیاط این مرکز را مشاهده کردیم، به بام خانه رفتیم و از آنجا جریاناتی را که در محوطه این ویلا می گذشت به چشم خود دیدیم.

این شاهد عینی اضافه کرد، من وهمسایگانم که بر فراز بام خانه ما قرار داشتیم دیدیم که مأموران امنیتی، جعبه های زیادی را که از درون آن کاغذهای رشته رشته شده فراوان بیرون می آوردند به گوشه از حیاط این ویلا می بردند و آن ها را آتش می زدند.

همچنین عده ای دیگر، نوارهای صوتی، ویدیویی، و لوح های فشرده رایانه ای بسیاری را از درون ساختمان این مرکز به محوطه می آوردند و آن ها را یک به یک، با چکش می شکستند و خورد می کردند.

سپس این قطعاتِ خورد شده را به درون حفره بسیار بزرگی که به اندازه یک استخر معمولی بود می ریختند و عده ای دیگر، روی آن را با دوغ آب سیمان می پوشاندند که در آینده با محکم شدن سیمان، کسی نتواند به این مدارک دست پیدا کند.

این شاهد عینی افزود، مشاهده این صحنه به من نشان داد که حتی دوایر اطلاعاتی و امنیتی مصر به این نتیجه رسیده اند که پایان دوران حکومت سی ساله حسنی مبارک نزدیک شده است.

این منبع افزود، البته اخیراً علائم فراوانی مبنی بر نزدیک شدن پایان کار مبارک مشاهده شده است.

به عنوان مثال، وقتی نیروهای امنیتی مصر که تحت فرمان وزارت کشور مصر اند و تخمین زده می شود شمار کلی آنان به یک میلیون نفر می رسد که از این تعداد، یکصد و پنجاه هزار نفرشان را نیروهای ویژه ضد شورش تشکیل میدهد، نتوانسته اند، مانند گذشته با سرکوبی سریع، تظاهرات مخالفان را در هم بشکنند، این نشانه ضعف حکومت مبارک و افزایش قدرت مردمی در مصر است.

مثلاً هنگامی که نیروهای امنیتی مصر تلاش کردند جلو عبور تظاهر کنندگان از پل جسرالنیل بر روی رود نیل و پیوستنشان به سایر تظاهر کنندگان در میدان تحریر که تعدادشان به هزاران و یا حتی ده ها هزار نفر می رسید بگیرند، در خیابان های سوی دیگر این پل، که تظاهر کنندگان متوقف شده بودند، صفی سه کیلومتری از معترضان تشکیل شده بود.

سرانجام پس از نبردی چهارساعته، جمع کثیر تظاهر کنندگان بر نیروهای ویژه ضد شورش پلیس مصر چیره شدند و خود را به سایر تظاهر کنندگان در میدان تحریر مصر رساندند.

در همین حال تاکتیک های دولت مبارک برای آرام کردن مردم یا خدشه دار کردن وجهه تظاهر کنندگان، مؤثر واقع نشده است.

به عنوان مثال، مبارک، پس از سی سال حکومت در مصر، ناگهان عمر سلیمان، یکی از مقامات ارشد این کشور را برای اولین بار به عنوان معاون رئیس جمهور انتخاب کرده است.

همچنین وی از فرمانده سابق نیروی دریایی این کشور خواسته تا کابینه جدید تشکیل دهد.

حتی گفته می شود، بسیاری از موارد غارت اموال مردم از فروشگاه ها، رستوران ها و بانک ها، صرفاً ترفندی از سوی مأموران دولتی مصر در لباس غیرنظامی است، تا مردم معمولی را در مصر نسبت به تظاهر کنندگان و اهداف آنان بدبین کرده و مردم را از معترضان بترسانند.

نکته عجیب که در مصر مشاهده شد این بود که در پی تظاهرات گسترده در سراسر مصر در روز جمعه، شب هنگام، دیگر هیچ نیروی امنیتی با لباس یونیفورم در خیابان های قاهره دیده نمی شد.

تمامی این نیروها، یا به درون پادگان ها رفته بودند، یا با لباس مردم عادی در خیابان ها تردد می کردند.

گفته می شود، بعضی از ارتشی ها که بسیاری از آنان سربازان وظیفه اند، لباس های نظامی خود را کنار گذاشته و به صف تظاهر کنندگان پیوسته اند.

این نشریه افزود، در کشور پلیسی مصر، مشاهده چنین صحنه ای که هیچ نیروی نظامی و امنیتی در شب هنگام در خیابان ها دیده نشود، بسیار عجیب است.

این منبع در خاتمه تأکید کرد، با وجودی که تظاهر کنندگان در تظاهراتی بی سابقه علیه حکومت حسنی مبارک بپا خاسته و شعارهای مرگ بر مبارک و سرنگون باد حکومت مبارک را روی دیوارها می نویسند، هنوز مبارک با سماجت بر مسند خود تکیه زده، و از همین رو ممکن است به یک یا چند نبرد دیگر میان تظاهر کنندگان و نیروهای امنیتی مصر نیاز باشد تا برای همیشه طومار حکومت حسنی مبارک، در هم پیچیده شود.
تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک