به حرف من گوش کن


+ ویژه/شگرد جدید جریان کاسب مسلک برای تفرقه در جبهه انقلاب

ویژه/شگرد جدید جریان کاسب مسلک برای تفرقه در جبهه انقلاب

این جریان کاسب مسلک سیاسی - رسانه ای با این بهانه درصدد است تا نیروهای درون مجموعه انقلاب را از مرزبندی با جریان فتنه بازدارد.

یک جریان سیاسی- رسانه ای خاص که در انتخابات سال 88 صراحتا" از میرحسین موسوی حمایت و در جریان فتنه بعد از انتخابات، نقش اختلاف افکنی بین نیروهای انقلاب و روحیه دهی به فتنه گران را ایفا می کرد ؛ طی چند روز اخیر که بسیاری از چهره ای درون خانواده انقلاب - حتی کسانی که تاکنون به دلایلی سکوت کرده بودند- به مرزبندی صریح با جریان فتنه همت گماشته اند ، درصدد است تا با دامن زدن به برخی محاسبات سیاسی کاسب مسلکانه،به نوعی از شکل گیری صف واحد نیروهای معتقد به نظام و ولایت جلوگیری کند.

 

این جریان و چند سایت زیرمجموعه آن که در حوزه سیاسی و رسانه ای نیز ماهیتی کاسب مسلک و دلال پیشه دارند(و مورد حمایت «م.ه» و دانشگاه آزاد هستند) در چند روز اخیر با انتشار مطالب و اخبار جهت دار تلاش می کنند تا به نیروهای اصولگرای منتقد دولت که پس از 25 بهمن با صراحت در برابر فتنه گران موضع گیری کرده اند ، چنین القا نماید که دکتر احمدی نژاد و نزدیکان او برای جذب عناصر معترض(!) از محکوم کردن فتنه و فتنه گران خودداری نموده و اصولگرایان منتقد دولت با موضع گیری در برابر جریان فتنه ، پایگاه خود در میان معترضان را از دست می دهند! درباره دامن زدن به این القائات اختلاف برانگیز ، ذکر چند نکته ضروری است:

1- اصولا" فتنه سال 88  فارغ از عقبه و طراحی درازمدت خارجی آن ، به بهانه دروغین تقلب در انتخابات دهم ریاست جمهوری از سوی دو رقیب انتخاباتی دکتر احمدی نژاد آغاز شد. پس به فرض محال، اگر با سکوت احمدی نژاد در برابر جریان فتنه ،این جریان به سمت او متمایل شود که کل هویت خود را از دست می دهد.سران فتنه که در تضاد اساسی با احمدی نژاد هستد و بدنه جریان فتنه نیز که اگر قرار بود جذب احمدی نژاد شود در انتخابات 88 به او رای می داد! مضافا" این که اصل ادعا از پایه باطل است و سکوت آقای احمدی نژاد در برابر جریان فتنه برای جذب این جریان ، استدلالی است که فقط از قوطی عطاری جریان کاسب مسلک درمی آید.

2-آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور کشور ، رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست و دولت وی ، رکن اجرایی تصمیمات کلان نظام است. پس از آن که  جریان فتنه مشی براندازانه و آشوب طلبانه اتخاذ کرد و با مواجهه نظام روبرو گردید ، آقای احمدی نژاد و دولت وی ، در این مواجهه قانونی درست ،دخیل بوده کما اینکه سایر ارکان و دستگاه های نظام دخیلند. بدنه اجرایی و عموم مدیران دولت آقای احمدی نژاد نیز کاملا" در برابر جریان فتنه موضع مشخص و روشن داشته و دارند.اما به طور طبیعی نمی توان انتظار داشت که مسئولان دولتی که درگیر مسائل متعدد اجرایی هستند ، به طور مداوم راجع به جریان فتنه موضع گیری کنند.

مضافا" این که به دلیل طرفیت آقای احمدی نژاد در انتخابات دهم ریاست جمهوری - که ماجرای فتنه پس از آن و به بهانه تقلب در آن شروع شد - تدبیر نظام نیز این بوده که آقای احمدی نژاد به صورت علنی و آشکار در این مقوله ورود پیدا نکند.

3- در القائات صورت گرفته از سوی جریان کاسب مسلک ، فرض بر این است که جریان فتنه یا به تعبیر آن ها معترضین ، دارای بدنه عظیمی هستند که هر کس در برابر آن ها موضع گیری کند ، ظرفیت سیاسی بالایی را از دست داده و هر کس در برابر آن ها سکوت کند ، پتانسیل بزرگی را کسب نموده است! این القاء دروغین در حالی است که اولا" سران فتنه در انتخابات 22 خرداد و در زمانی که هنوز خود را درون مجموعه نظام تعریف نموده و همه شعارهای خوب اصول گرایانه و اصلاح طلبانه را توامان سرمی دادند ؛ فقط موفق به جذب حدود 13 میلیون رای از 40 میلیون رای شدند و آقای احمدی نژاد 25 میلیون رای کسب کرد. پس حتی در حالت عادی نیز رها کردن مطالبات 25 میلیون نفر برای کسب مطالبات 13 میلیون نفر ، غیرعقلایی است.

اما نکته مهم این است که پس از شروع فتنه و آشوبگری و قانون شکنی توسط سران فتنه ، به تدریج بسیاری از حامیان آنها حمایت خود را از آن ها برداشتند. البته مهدی کروبی که اصولا" پایگاهی نداشت و از آرای باطله نیز کمتر رای کسب کرد. اما بر اساس نظرسنجی های مختلف ، پایگاه رای 13 میلیونی موسوی به تدریج رو به افول نهاد و خصوصا" بعد از وقایع تلخ 16 آذر و عاشورای 88 که ماهیت ضدانقلابی و ضددینی جریان فتنه آشکار شد ، بسیاری از افرادی که در انتخابات به موسوی رای داده بودند از وی رویگردان شدند. بسیاری از افرادی که در انتخابات به موسوی رای داده بودند در 9  دی 1388 هم صدا با سایر شرکت کنندگان در آن محشر میلیونی ، علیه موسوی و کروبی و در حمایت از نظام و رهبری شعار می دادند.

فلذا سکوت در برابر جریان فتنه برای جلب نظر اصحاب فتنه ، حتی با دید مادی نیز غیرعقلایی است.اکنون که برای جریان فتنه تنها جماعت قلیل سلطنت طلب و منافقین و بهایی ها و طیف محدودی از اصلاح طلبان استحاله شده باقی مانده است ، کسی که به امید رای این جماعت در برابر فتنه سکوت کند ، آب در هاون می کوبد خصوصا" این که به یاد بیاوریم این جماعت ضدانقلاب حتی در انتخابات 88 هم به موسوی هم رای نداد و فقط بعد از شروع فتنه ، رای او را بهانه آشوب کرد! 

4- از زاویه دید مادی جریان کاسب مسلک که بگذریم ، ورود نیروهای انقلابی به صحنه مقابله با جریان فتنه ، یک وظیفه شرعی و تکلیف دینی است. حفظ نظام در برابر جریان های فتنه گر و معاند ، اوجب واجبات است. سکوت در برابر جریان فتنه خصوصا" در مقطعی که وابستگی و ضدیت آن با انقلاب کاملا" روشن شده ، تکلیفی است که هر کس بجا نیاورد ، دچار خسران ابدی خواهد شد.کسانی که تاکنون به هر دلیل ناموجهی در برابر فتنه گران وابسته و ضدانقلاب سکوت کرده بودند اگر سکوت خود را ادامه دهند ، جدای از آن ها محسوب نخواهند شد.آن ها که سیاست را با محاسبات مادی می خواهند هیچ ، اما آن ها که از روزنه دیانت وارد سیاست شده اند ، احتمالا" با واژه «قاعدین» خوب آشنا هستند و می دانند ، اهل دیانت در حال و آینده راجع به آن ها چگونه قضاوت خواهند کرد.

5-مهم ترین نکته درباره موضع گیری یا عدم موضع گیری افراد در قبال جریان فتنه این است که اصولا" این نظام و انقلاب نیست که نیاز به حمایت افراد دارد بلکه این افرادند که باید تکلیف خود را در قبال نظام و مردم روشن کنند.تجربه 32 ساله ثابت کرده که این نظام و انقلاب قائم به اشخاص نیست. افراد و اشخاص ممکن است در دوره ای تاثیراتی در محدوده ای خاص داشته باشند اما شاخص در این کشور ، افراد نیستند. هر کس به توهم تاثیرگذاری در دوره ای تلاش نموده تا خود را فراتر از نظام قرار دهد ، در اندک زمانی دولت مستعجلش به سرآمده و رو به افول گذاشته است.انقلاب اسلامی متکی به امداد الهی و حمایت بی شائبه ملت بصیری است که به تعبیر امام راحل(ره) از مردم مدینه در دوران پیامبر اسلام(ص) و مردم کوفه در دوران حضرت علی(ع) سرآمدتر و برترند.

هر سیاستمداری که نقطه اتصالی با این عظمت بی منتها برقرار کند ، خود را به اقیانوس وصل کرده است و هر کس از این اقیانوس بیکران جدا شود ، دیر یا زود به مردابی تیره روز مبدل و به نیستی خواهد پیوست. انقلاب اسلامی بمنزله کشتی نجاتی است که هرکس بدان درآویزد ، خود را از گرداب مهیب نجات بخشیده و هرکس از آن فاصله گیرد ، چون پس نوح گرفتار طوفان ننگ ابدی خواهد شد.

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک