به حرف من گوش کن


+ سبزهایBBC برای خرید روسری هم نیامدند!+عکس

 

سبزهایBBC برای خرید روسری هم نیامدند!+عکس

 

امروز 10 اسفند موعدی بود که از یک هفته پیش تلویزیون دولتی انگلیس BBC ، صدای آمریکا (VOA) و سایت های ضدانقلابی حامی فتنه سبز مانند بالاترین و جرس ، آن را روز قیام عمومی مردم علیه جمهوری اسلامی نامیدند. شب گذشته شبکه های BBC و VOA همه حیثیت حرفه ای نداشته خود را با انتشار خبر جعلی انتقال موسوی و کروبی به زندان زیر پا گذشاتند، تا به زعم خود با یک بمب خبری با چاشنی دروغ ، التهابی در جامعه ایران ایجاد کنند.اما امروز هم  مثل اول اسفند - که باز هم قرار بود قیامت به پا شود! - خیابان های تهران زیر نم نم بارانی لطیف ، روزی آرام مثل همیشه را پشت سر گذاشت.سایت های حلقه لندن به پیاده نظام خود در داخل سفارش کرده بودند که امروز اگر در خیابان از جانب ماموران انتظامی به شما گیر داده شد ، به سبک فائزه هاشمی بگویید برای خرید روسری به خیابان آمده ایم! اما امروز روسری ها روی دست فروشندگان باد کرد!

جالب است که BBC  و بالاترین از ظهر امروز خبر از حضور انبوه جمعیت در خیابان انقلاب و ولی عصر و طنین شعارهای آنان می دهند اما گزارش های خبرنگاران جوان آنلاین از این خیابان ها و سایر مناطق تهران حاکی است که این حضور انبوه و شعارها را فقط این دو شبکه و سایت دروغ پرداز در آن سوی مرزها دیده و شنیده اند.

 

 

 

اما مثل اول اسفند محض اطلاع گردانندگان BBC  و VOA و بالاترین و جرس تصاویری از وضعیت امروز عصر خیابان انقلاب ، پل کالج ، میدان فردوسی و خیابان و میدان ولی عصر منتشر می کنیم تا مگر قدری خجالت کشیده و لااقل به خودشان دروغ نگویند هرچند ظاهرا" دروغ گویی در ذات آن ها نهادینه شده است.

میدان فردوسی - عصر 10 اسفند

 

خیابان انقلاب - پل کالج - عصر 10 اسفند

 

تقاطع جمهوری - ولی عصر - عصر 10 اسفند

 

تقاطع جمهوری-ولی عصر - عصر 10 اسفند

 

تقاطع انقلاب - ولی عصر(چهاراه ولی عصر) -عصر 10 اسفند

 

چهرراه ولی عصر- عصر 10 اسفند

 

 

چهرراه ولی عصر - عصر 10 اسفند

 

میدان ولی عصر - عصر 10 اسفند

 

 

میدان ولی عصر - عصر 10 اسفند

 

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک