به حرف من گوش کن


+ محاکمه مهدی هاشمی همانند همه مجرمان

دادگاه ویژه نداریم؛ محاکمه مهدی هاشمی همانند همه مجرمان

امینی با تاکید بر لزوم رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه گفت: طبق قانون اساسی برای هیچ متهمی محاکمه و بازجویی خاص وجود ندارد و مهدی هاشمی رفسنجانی هم از این قاعده مستثنی نیست.

مهدی هاشمی رفسنجانی چندی پیش نامه‌ای را خطاب به دادستان کل کشور منتشر کرد که در آن خواستار برگزاری یک دادگاه ویژه و به تعبیر او "مستقل " برای رسیدگی به اتهامات خود شده بود که البته با واکنش مردم و نمایندگان مجلس روبرو شد.
در همین راستا، "جهانبخش امینی " عضو فراکسیون اقلیت مجلس در گفت‌وگویی با شبکه ایران ضمن تاکید بر لزوم رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه گفت: هر کسی که در کشور اسلامی مرتکب خلاف و جرمی شود، باید طبق قانون در دادگاه به اتهاماتش رسیدگی شود.
وی با اشاره به اینکه باید بدون هیچ تبعیض و چشم پوشی خاصی به اتهامات مهدی هاشمی در دادگاه رسیدگی شود، تصریح کرد: نباید هیچگونه تفاوتی میان مهدی هاشمی و سایر متهمان باشد.
به گفته عضو فراکسیون اقلیت مجلس، طبق قانون اساسی برای هیچ متهمی محاکمه و بازجویی خاص وجود ندارد و مهدی هاشمی رفسنجانی هم از این قاعده مستثنی نیست.

 

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک