به حرف من گوش کن


+ اگر هاشمی بود،چرا اقا گفت این عمار؟

اگر هاشمی بود،چرا اقا گفت این عمار؟

 

سایت رسمی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد فاز جدیدی برای تخریب دولت والقای دروغین وجود شکاف بین رهبری ودولت شد.

در مطالب هفته های اخیر این سایت تنها به صورت غیر مستقیم از جریان ادعایی فتنه مهدویت و اسلام ایرانی سخنانی به میان آورده می شد(که در همان جا هم منظور دولت بود)ولی اینبار طی مطالبی مستقیما رییس جمهور رابه عنوان مدیر جریان اسلام ایرانی و عامل فتنه مهدویت درمسیری کاملا تفرقه جویانه و لجوجانه ُ معرفی مینماید.

نویسنده این مطالب آقای هاشمی رابه عنوان مدافع اصلی رهبری و ولایت در زمان فتنه یاد میکند واز دولت به عنوان جریانی رند که درمقابل فتنه۸۸ سکوت کرد،صحبت به میان می آورد.

در پی این مطالب بیان میشود که:آقای هاشمی بود که به عنوان  رییس مجلس خبرگان رهبری و به  تکلیف شرعی دفاع از کیان جایگاه ولایت فقیه وافزون بر آن دوستی عمیق پایدار با آیت ا... خامنه ای به میدان آمد.

حال جدای از تاکید نویسنده به عنوان ریاست آقای هاشمی در مجلس خبرگان، در مطلب پیش رو باتوجه به نزدیکی به انتخابات خبرگان ُ خطاب به جناب آقای هاشمی به طرح چند نکته می پردازیم.

آقای هاشمی دفاع از ولایت وجایگاه والای آن نیاز به دادن هزینه (جان ومال-آبرو)دارد.شما بجز سرمایه گذاری برای تخریب دولت با خطاب آن به اسلام ایرانی و هدایت فتنه مهدویت به سمت ان چه هزینه ای برای حمایت از ولایت دادید.اتهامات مهدی و فائزه در نقش آنها در جریان فتنه، سیر صعودی دشمنی سران جریان فتنه با نظام به بهانه انتخابات ،تاکید اعضای خانواده شما به دروغگو خواندن دولت و دعوت ایشان به حضور اغتشاشات خیابانی ،استفاده جریان های خارجی از نام  و اعتبار شما برای خوراک دهی های خبری.

همه این موارد چه حاصل  جز سکوت طولانی شما درمقابل جریان فتنه داشت با توجه به اینکه فتنه گران دائما از شما هزینه میکردند و بارها و بارها مردم و نخبگان از شما تقاضا کردند که مواضعی روشن را اتخاذ و اعلام نمایید.

آیا اینها هزینه هایی بود که شما برای دفاع از ولایت پرداختید ؟

شما که میدانستید جریان نفاق قصد فرو پاشی نظام از درون را داشت و کلید این پروژه براندازی نرم از دوران اصلاحات خورده بود،چرا این دولت را مدیر جریان جعلی فتنه مهدویت خواندید .مگر رهبری بارها مهر تایید بر روند فعالیت های دولت نزدند ؟

آیا رسم رفاقت وشناخت60ساله این بود که جریان رسانه ای شما به پایگاه  تخریب دولتی که مورد تایید رهبر است و ازین گذشته حفظ وحدت اهمیت صد چندانی در شرایط کنونی و یکسال گذشته کشور داردُُتبدیل شود؟

شما از سخنرانی خود در آذرماه ماه 88 یاد می کنید و ان را نقطه عطف حمایت از ولایت میدانید .آنجاگفته بودید کسانی که ازدید شما معترض بودند( درحالی که فتنه ای عمیق را برنامه ریزی کرده بودند) به صداوسیما بیایند وبا مردم حرف کنند.

آقای هاشمی آنها چه حرفی داشتند بجز طرح دروغهای زشت شرم آوری که هیچ گونه توجیحی حتی برای ادامه دادن آنها نیافتند.

ادعای حمایت از ولایت آسان است ولی الگوی عمل در این حوزه مادر سادات حضرت زهرا (س)است که جان خود رافدای امام و ولی خود امیرالمومنین کرد تا آسیبی به وی نرسد.

سکوت مدت دار شما از سوی همه جریان های ناظر بر روند سیاسی شما در سال 88 مشهود است

حال که نزدیک به انتخاب ریاستی شده اید آیا اینگونه مواضع دردی را درمان خواهد کرد و آیا مردم تشخیص نخواهند داد که مدعیان انقلاب چه بر سرانقلاب آوردند؟

پس ادعای حمایت از ولایت نکنید چون رفتار شما چیز دیگری را نشان داده است.


تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک