به حرف من گوش کن


+ دم تکان دادن تلویزیون پارس برای صهیونیست

دم تکان دادن تلویزیون پارس برای صهیونیست

دست اندرکاران این تلویزیون ضد انقلاب مدعی شدند که نامه بین المللی دریافت کردند که در آن از آنها تقاضا شده در چهارچوب پروژه به اصطلاح علاءالدین، این فیلم اساساً جعلی را پخش کنند و آن را نشان اعتبار بین المللی شبکه خود نامیدند(!)

بر اساس این گزارش، دست اندرکاران این شبکه با تایید واقعه جعلی و ساختگی هولوکاست برای اربابان صهیونیستی خود، دمی تکان دادند.

گفتنی است؛ پروژه علاءالدین که شخصیت هایی مثل ژاک شیراک، فرانسوا میتران، گرهارد شرودر صدراعظم اسبق آلمان و شخصیت های دیگری در مدیریت و اداره آن سهم دارند، هدفش به اصطلاح، توجیه افراد در خصوص فاجعه جعلی و ساختگی است که هیچ سند و مدرکی برای اثبات آن وجود ندارد.

تگ ها:
    پيام هاي ديگران()   لینک