پول بیت المال را به حساب شخصی خودشان ریخته اند + سند

فساد بالاتر از این ؟
http://www.shafaf.ir/files/fa/news/1390/4/1/18424_358.jpg
اکنون این سند نشان دهنده این است که متاسفانه جریان انحرافی از هر فرصتی که به دست می آورد نهایت استفاده را می برد و البته طی سال های گذشته نیز ادعاهایی در این زمینه ها وجود داشت که همواره فقط و فقط تکذیب شدند و بعضاً در کمال تعجب متهمان به فساد خواسته اند که منتقدان سند منتشر کنند !

نهضت سبز نبوی  : اخبار بدست آمده حکایت از آن دارد که برخی وجوه بیت المال بدون ارائه گزارش قانونی به حساب برخی از اعضای جریان انحرافی در سازمان ها و نهادهای مختلف واریز می شود که تاکنون توضیحی از سوی این افراد به مراجع قانونی ارائه نشده است.

به گزارش جوان، در همین خصوص مدتی است مبلغ 2 میلیون یورو به حساب شخصی یکی از مهره های جریان انحرافی در وزارت صنایع از محل بودجه عمومی کشور واریز شده است که تاکنون علی رغم تاکید نهادهای مربوطه توضیحی از سوی این فرد با مقامات ذیصلاح ارائه نشده است.

تصویر زیر نامه سازمان بازرسی کل کشور به نامبرده است که البته تاکنون از جانب وی بی جواب مانده است.

اکنون این سند نشان دهنده این است که متاسفانه جریان انحرافی از هر فرصتی که به دست می آورد نهایت استفاده را می برد و البته طی سال های گذشته نیز ادعاهایی در این زمینه ها وجود داشت که همواره فقط و فقط تکذیب شدند و بعضاً در کمال تعجب متهمان به فساد خواسته اند که منتقدان سند منتشر کنند !

اما زمانی هم که سند منتشر می شود برای مدتی سکوت می کنند تا آب از آسیاب بیفتد و دوباره با جابجایی چند مهره به ادامه بازی خود می پردازند . اما باید مشخص شود که واقعاً هدف جریان انحرافی از تلاش های بی جد و حصر برای به دست آوردن مبالغ کلان چیست و قرار است با این پول هایی که از بیت المال مسلمین به دست می آورند چه کنند ؟

سوال دیگری که اکنون مطرح است این است که واقعاً این بازی جریان انحرافی تا چه زمانی باید ادامه داشته باشد؟ مردم تا کی باید اخباری ناگوار از این جریان بشنوند و هر روز هر کاری دلشان خواست بکنند ؟


alt

 

/ 0 نظر / 4 بازدید