ایجاد 2500 فرقه جدید

به صورت میانگین در این سه دهه در هر دوهفته دو فرقه ایجاد شده که برهمین اساس میتوان به راحتی تخمین زد درهمین مدت بیش از 2500فرقه جدید در دنیا ایجادhttp://www.alborznews.net/files/fa/news/1390/2/29/25867_579.jpg شده که برای مقابله با نفوذ رو به گسترش آن در جامعه باید به مقابله گسترده فرهنگی روی آورد.
مدیر کل شورای فرهنگ عمومی کشور از ایجاد دو هزار و 500 فرقه جدید در طول سه دهه گذشته خبر داد.

نهضت سبزنبوی به نقل از البرز ، دکتر حسینعلی قاسم زاده در سخنانی با اشاره به ایجاد بیش از دو هزار و 500 فرقه جدید در سه دهه گذشته، اظهار داشت: به صورت میانگین در این سه دهه در هر دو هفته دو فرقه در دنیا ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه انتظار می رود که تعداد این فرقه ها در دنیا روز به روز افزیش یابد، خاطر نشان کرد: باید در راستای جلوگیری از ایجاد این فرقه های جدید در کشور با انجام کارهای فرهنگی در میان جوانان اقدامات لازم را انجام داد.

او با تاکید بر ضرورت انجام فعالیتها و برنامه های فرهنگی در کشور، عنوان کرد: جلسات شورای فرهنگ عمومی در استانها  باید نسبت به گذشته به صورت مطلوب تر و پی در پی تشکیل شود.


کتر قاسم زاده با اشاره به اینکه امروز اثرات و برنامه های جنگ نرم به مراتب بیشتر از جنگ سخت است، بیان داشت: جنگ نرم با هزینه کم و گستره بیشتر توسط کشورها به خصوص کشورهای غربی بیش از جنگ سخت مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه جریان قدرت نرم به دنبال پذیرش درونی است، یادآور شد: جنگ نرم و قدرت نرم نیازی به محاصره اقتصادی و اشغال اقتصادی ندارد.

مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه دشمن در جنگ نرم دست بر روی مسائلی گذاشته که قشر جوان به آنها گرایش دارد، خاطر نشان کرد: دشمن با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، رسانه ای و.... در این راستا فعالیتهای فراوانی را در دستور کار قرار داده اند.

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه در زمینه مقابله با جنگ نرم در کشور دیر شروع به اقدام کرده ایم، عنوان کرد: اگر ما هر روز برای این موضوع جلسه بگذاریم باز هم کم وقت گذاشته ایم.

وی با بیان اینکه مقوله فرهنگ مقوله ای شوخی بردار نیست، بیان داشت: در جنگ نرم کشتار دسته جمعی و بی سروصدا اتفاق می افتتد و همه داشته ها یکجا ازدست می رود.

وی با اشاره به انجام فعالیتهای دینی در کشور در راستای مقابله با جنگ نرم دشمن یادآور شد: برای مقابله با جنگ نرم مهم ترین قدرت، قدرت نرم کتاب قرآن است.

/ 0 نظر / 2 بازدید