دل بستگی های شجریان، از رژیم پهلوی تا ضد انقلاب

دیدار اخیر وی با شبکه فارسی بی بی سی و شبکه مبتذل من و تو به خوبی نشان داد که شجریان فراتر از آن چه تصور می شود دلبستگی سیاسی دارد و علاوه بر رژیم پهلوی، با جریان فتنه و افراد مسئله دار سیاسی و همچنین بنگاه سخن پراکنی وابسته به استعمار گر انگلستان نیز ارتباط دارد...

  قبل از انقلاب، ارتباط شجریان با عناصر رژیم پهلوی و جایگاه وی در دربار شاه کاملا مشهود بود و ویبا حضور در جشن هنر شیراز، نشان داد که به رژیم پهلوی و عناصر آن و روش آنها در عرصه هنر معتقد و دلبسته است.

شجریان در سال های بعد از انقلاب نیز در حالی که بارها ادعا کرده بود فردی سیاسی نیست و با عناصر و گروه های سیاسی ارتباط ندارد و نسبت به آنها دلبسته نیست. اما عملکرد وی در جریان فتنه و حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و همچنین دیدار وی با عناصر دوم خردادی و سیاسی مسئله دار به خوبی نشان داد که شجریان برخلاف ادعای خود، کاملا دلبستگی سیاسی به جریان فتنه و دوم خردادی دارد و به خصوص با اشخاص سیاسی شاخص و مسئله دار جریان فتنه و دوم خردادی ارتباط زیادی دارد.
 

دیدار افرادی مانند مسجد جامعی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت خاتمی از کارگاه وی، به خوبی نشان می دهد که شجریان همواره در ارتباط با افراد سیاسی دوم خردادی بوده است.

اما دیدار اخیر وی با شبکه فارسی بی بی سی و شبکه مبتذل من و تو به خوبی نشان داد که شجریان فراتر از آن چه تصور می شود دلبستگی سیاسی دارد و اگر آب باشد شناگری در خلاف مسیر انقلاب و نظام و مردم است و علاوه بر ارتباط با رژِیم پهلوی، دوم خرداد، افراد مسئله دار سیاسی و جریان فتنه، با افراد ضد انقلاب و به خصوص بنگاه سخن پراکنی دولت انگلستان نیز ارتباط دارد.

دیدار اخیر شجریان با عناصر معلوم الحال ضد انقلاب در شبکه فارسی بی بی سی و مجریان و کارکنان شبکه مبتذل من و تو در لندن به خوبی ثابت می کند که شجریان با جریان مبتذل هنری که افراد شاخصی مانند فائقه آتشین(گوگوش) در آن حضور دارند، نیز ارتباط دارد.

گرفتن عکس یادگاری با مجریان شبکه مبتذل من و تو و عناصر ضد انقلاب و بهایی بی بی سی فارسی، به خوبی ثابت می کند که شجریان برخلاف ادعای خود، نه تنها تلاش می کند که فعالیت سیاسی داشته باشد و با افراد ضد انقلاب در ارتباط باشد، بلکه حتی در دنیای هنرو موسیقی نیز پا را از عرصه موسیقی سنتی ایران فراتر گذشته و با عناصر مبتذل و معلوم الحال موسیقی غربی و مبتذل پاپ، نیز ا رتباط دارد.

عکس گرفتن کنار اشخاصی مانند علی رضا همدانی، فرناز قاضی زاده و... که بهایی و مجریان و برنامه سازان بی بی سی فارسی هستند، به خوبی نشان می دهد که شجریان، به ضد انقلاب و اشخاص بهایی فرصت داده که خودی نشان دهند و با ساده لوحی به این اشخاص و مجریان مبتذل و ستاره های من و تو مانند گوگوش اجازه داده که از او برای تحقق اهداف خود استفاده کنند.

 
 
چنین فرصتی برای افراد ضد انقلاب، شبکه فارسی بی بی سی و شبکه مبتذل من و تو، که خوراک مناسبی برای برنامه های خود ندارند و با بی میلی فارسی زبانان در داخل و خارج کشور مواجه هستند، موجب شد که با پخش فیلم وگزارش و عکس های یادگاری با شجریان، خود را برای مخاطبان این شبکه ها، مطرح کنند و سوژه ای چند روزه برای برنامه های خود بیابند و این فضاسازی راداشته باشند که هنرمندان داخل ایران به آنها توجه دارند.

صادق صبا مدیر شبکه فارسی بی بی سی، و فرناز قاضی زاده مجری این شبکه وسایر کارکنان آن، که با گرفتن عکس یادگاری، ذوق زده شده بودند و از ساده لوحی شجریان به شوق آمده بودند، از این فرصت استفاده کردند تا بخشی از دروغ گویی ها و ادعاهای خود را از طریق شجریان بیشتر مطرح کنند و زوایای ادعاها و دروغ های خود را گسترش دهند.

برای مردمی که سال ها فعالیت هنری شجریان را در داخل کشور شاهد بوده اند و رافت و گذشت نظام و فرصت گسترده فعالیت هنری را برای شجریان شاهد بوده اند، این پرسش اساسی مطرح است که شجریان بر چه مبنایی، خود را وسیله ای برای تبلیغات ضد انقلاب وافراد و هنرمندان مبتذل و بدون تعهد به فرهنگ و اخلاق ایرانی اسلامی، قرار داده است.

این در حالی است که همگان می دانند شجریان با هدف ایجاد حاشیه های مختلف، نظیر ملاقات و ارتباط با عوامل ضد انقلاب، هنرمندان مبتذل خارج کشور، شان خود را به اندازه افراد مبتذل و تازه کاری که برای یافتن فرصتی به خارج کشور می روند تا فعالیت زیر زمینی خود را آشکار کنند و... کاهش داده است.

تاریخ گواه آن است که مردم ایران و نهضت های منطقه، در چند دهه اخیر، مورد تهاجم و ماجراجویی و حق کشی های انگلیس و آمریکا بوده و دولت فتنه جوی انگلستان بارها به ظلم آشکار علیه ایران پرداخته است و یک هنرمند، که ادعا می کند برای ملت ایران قدم بر می دارد نباید با ساده لوحی، اجازه سوء استفاده به بنگاه سخن پراکنی دولت انگلستان یعنی بی بی سی را بدهد.
 

باید از شجریان پرسید که آیا در طول تاریخ کم از دولت انگلستان لطمه خورده ایم که با عوامل آن قهوه سر می کشید؟ چرا به بی بی سی اجازه داده اید کهاز ساده لوحی شما استفاده کند و دستاویزی برای اهداف خود قرار دهند.

آنها کاملا مواضع خود را برای دولت و مردم ایران آشکار کرده اند و از هر ابزاری برای ضربه زدن به ملت ایران ونظام جمهوری اسلامی استفاده می کنند.

حداقل آقای شجریان باید توضیح دهد که در مقابل ظلم 100 ساله دولت انگلستان در قبال آزادی خواهی و استقلال خواهی ایرانیان، چه جوابی برای همکاران خود دارد.

/ 0 نظر / 65 بازدید