اعترافات اپوزیسیون/از بی اطلاعی تا پول دزدی

شرایط آشفته جریان اپوزیسون خارج از کشور در مواجهه با اقتدار روز افزون جمهوری اسلامی ایران موجب شده که این گروههای مختلف این جریان برانداز ضمن اعتراف به اقتدار نظام جمهوری اسلامی به آسیب شناسی جریان خود بپردازند.
در همین رابطه یکی از سایت های وابسته به یکی از گروه های اپوزیسیون ضمن بررسی آسیب های این جریان از واقعیت های درون اپوزیسیون نظام جمهوری اسلامی ایران پرده برداشت.
این سایت با اذعان به نحله های فکری مختلف معرض با جمهوری اسلامی ایران اولین معضل جدی اپوزیسیون را «فقدان محور اشتراک» خوانده و در ادامه «نداشتن طرح،برنامه و دانش کافی» را از دیگر آسیب ها در این زمینه برشمرده است.
همچنین«عدم داشتن سازمان»،«خود محوری»،«حملات درون جبهه ای» از جمله آسیب هایی بوده که مورد تاکید جریان اپوزیسیون قرار گرفته است.
اما آنچه که در این آسیب شناسی قابل توجه است،اعتراف به نکاتی است که نشان می دهد این جریان تنهات در فضای انتزاعی سیر کرده و معارضه با نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران تنها برای انان در حکم یک حجره برای کاسبی و بهره برداری های شخصی بوده است.
در این رابطه این سایت «ربایش امکانات و بودجه توسط برخی گروه های خود محور» را به عنوان یکی از معضلات جریان اپوزیسیون ذکر کرده و تاکید کرده است که عدم شفافیت ملی بلای جان اپوزیسیون شده است.
همچنین این سایت بااعتراف به فقدان تجربه پذیری اپوزیسیون تصریح کرده است این جریان از اوضاع داخلی ایران و واقعیات موجود آنچنان بی اطلاع است که در بسیاری از هنگامه ها تنها آب در هاون می کوبد.


/ 0 نظر / 3 بازدید