توهین به نام الله توسط یک شرکت

توهین به نام الله توسط یک شرکت

تصاویر زیر نمونه هایی از تولیدات متعلق به شرکت فلای فیت در هستون امریکا است که در آنها کلمات مقدس الله - محمد و اسلام حک شده است. این تولیدات در برخی از فروشگاه های کشورهای حوزه خلیج فارس نیز به فروش رسیده و با اعتراض بسیاری از مسلمانان مواجه شده است.

شایان ذکر است از این دست اقدامات تا به حالا چندین بار توسط شرکت های صهیونیستی در چند کشور صورت گرفته است که نشانی از دشمنی انان با دین اسمانی اسلام است./ 1 نظر / 3 بازدید