آنها که بیشمارند اما هیچ جا نیستند؟!

اگر واقعاً بی شماریم چرا هیچ جا نیستیم؟!http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSt46JAiUtbEC-SA_17BhFoQzANdjyfZQGFRCCtIOE9HQkl9c_owc14to8

نهضت سبزنبوی به نقل ازعماریون- بعضی وقت ها حرف حساب را باید از زبان دیوانه ها شنید از جمله حرف حساب «مجمع دیوانگان» که در بالاترین منتشر شده است.
نویسنده «مجمع دیوانگان» که با شبکه ضدانقلابی مذکور همکاری می کند با اشاره به انتشار بیانیه های جعلی گاه به گاه در فضای رسانه ای آن هم با ادبیات تند و تحریک آمیز و دعوت به اغتشاش می نویسد: تا آنجا که ذهن یاری می کند از میان فعالان اپوزیسیون داخل کشور بجز معدود چهره های شاخص مدت هاست که دیگر شخص یا گروهی برای پیگیری جنبش اقدام آشکاری نمی کند. این وبلاگ افزوده است: کسانی بیانیه هایی با امضاهای ناشناس منتشر می کنند؛ «جمعی از کارمندان وزارت کشور»، «گروهی از رزمندگان و جانبازان جنگ»، «تعدادی از سرداران دفاع مقدس» و الخ، بی پایه تر و بی خاصیت تر از همه این نامه هایی که گاه حتی ارزش خواندن هم ندارند، فراخوان هایی است که به اسم «گروهی از دانشجویان سبز» منتشر می شود و اتفاقا انتظار دارد که دیگر به واسطه درخواست این گروهی که حتی شهامت ندارند نامشان را هم ذکر کنند به خیابان بریزند، جانشان را کف دستشان بگیرند و دانشگاه را تعطیل کنند و ال کنند و بل کنند. طبیعی است که در این سکوت سهمگین افراد و معدود جنبندگی سایه های گمنام، هزینه هر کسی که گامی پیش بگذارد بالا خواهد رفت. اما پرسش این است که اگر ما به واقع بی شماریم چرا می ترسیم؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید