آشنائی با عوامل بی بی سی فارسی 2

بخش دوم

صادقصبا

او درگیلان به دنیا آمده است.

لیسانس حقوق خود را از دانشگاه تهران و فوق لیسانس  و دکترای خود را از مدرسه اقتصاد لندن گرفته‌است.

 صبا در سال 1990 به عنوانیک تولید کننده به  بی بی سیفارسیپیوست.  از2009ریاست مدیریت داخلی شبکه ماهواره ای بی بی سی  را برعهده دارد.

او هم اکنون به عنوان کسی که بیش از دو دهه در بی بی سی تحلیلگر بوده شناخته می شود و به خاطر خوش خدمتی هایش به سمت اولین مدیر داخلی شبکه بی بی سی فارسی منسوب شد.

 

  اوبه طور مرتببهایرانسفرکرده وسهانتخابات ریاست جمهوریگذشته و همچنین  سایررویدادهای مهمدرکشور را به طور مغرضانه پوشش داده است که همین موضوع موجب ممنوعیت ورود او به کشور شده است.
 او ۲۰ سال است در بی بی سی کار می‌کند.

(بنا به درخواست زیاد دوست عزیزمان حاج حسین مجبور به سانسور عکس شدیم)

بخش تکمیلی:

امشب داخل آرشیو عکس هام یه عکس از این آقا پیدا کردم که در کنار محمد علی ابطحی توی صف انتخابات ایستاده.فکر کنم انتخابات سال 1384 باشه .

/ 0 نظر / 4 بازدید