به طور انداختن مردان خوش تیپ وپولدار

اولویت اول وآخر زنان در فارسی 1؛
شبکه فارسی1 که یکی از اهدافش از هم گسیختن کانون خانواده در ایران می باشد اولویت اول و آخر برای یک زن را، به تور انداختن یک مرد خوش تیپ و پول دار می داند.
 

alt

alt

نهضت سبز نبوی به نقل ازجام نیوز، شبکه فارسی1 با پخش سریالهایی خانوادگی مختلف ، معیار ها و الگو هایی در تضاد با فرهنگ اسلامی و ایرانی به مخاطب خود ارائه می دهد.
یکی از این موارد که در غالب سریالهای این شبکه مشهود می باشد اینست که تلاش دارد این طرز فکر را به بینندگان خود القا کند که اولویت اول و آخر برای یک زن (متاهل) به تور انداختن یک مرد جوان، جذاب،خوش تیپ و پول دار است.
این شبکه در سیاستهای خود با زیر پا گذاشتن حریمهای خانواده و کرامت زن، زنان را ترغیب به ایجاد روابط جنسی با مردان پول دار می کند.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید