آموزش چگونگی تبلیغ وهابیت در یک سایت ایرانی

در اینجا نکته مهم این است که حتی اگر هم موضوع آموزش چگونگی تبلیغ وهابیت در این سایت را در نظر نگیریم و آن را نادیده بگیریم، اما مسأله انتشار مقاله ای از چنین چهره ای افراطی خود جای ابهام دارد و سؤال برانگیز است. alt

نهضت سبزنبوی به گزارش شیعه آنلاین، سایت رسمی جماعت دعوت و اصلاح ایران که از سایت های وابسته به اهل سنت ایران به شمار می رود خود را سایتی معتدل و غیر افراطی معرفی کرده است.

این در حالی است که این سایت در چند وقت اخیر مقاله های مربوط به شیخ "عائض بن عبد الله القرنی" چهره سرشناس وهابیت عربستان سعودی را منتشر کرده است. در حال حاضر چهارمین بخش از مقاله وی تحت عنوان "فنون دعوت" بر روی این سایت قرار دارد.

او در این مقاله بدون اینکه نامی از وهابیت ببرد، به طور غیر مستقیم چگونگی تبلیغ و دعوت به فرقه ضاله وهابیت را شرح داده است.

در اینجا نکته مهم این است که حتی اگر هم موضوع آموزش چگونگی تبلیغ وهابیت در این سایت را در نظر نگیریم و آن را نادیده بگیریم، اما مسأله انتشار مقاله ای از چنین چهره ای افراطی خود جای ابهام دارد و سؤال برانگیز است.

/ 0 نظر / 4 بازدید