نامه های حضرت آیت الله

نامه های حضرت آیت الله
سرویس سیاسی مفید نیوز :: امروز نتیجه ی هیاهوی رسانه ها و شاید هدفشان از پرداختن به حواشی رییس جمهور و اختلاف نظرها ،‌ در نوشته آیت الله هاشمی سر بازکرده است . آیا باید احساس خطر کنیم تا سر بر اطاعت ولایت فرود آوریم ؟ باید ولی فقیه همه ی زوایای پنهان کلامش رابگشیاد که تمکین کنیم ؟

تاریخ: ۱۷ مرداد ۱۳۹۰

مشروطه آغاز تصمیم سازی فردی ست که به دنبال پیاده کردن احکام خداست ، به کمک قانون گذاران و مجریانی که منتخب ملت خواهند بود . ولیّ فقیه فقط یک نفر است و کلام او فصل الخطابی برای همگان ، اعم از مراجع و غیر ، روحانی و غیر روحانی ، سیاسی و غیر سیاسی ، صاحب نظر و بی نظر !‌،‌ با سابقه انقلابی و بی سابقه انقلابی ! ،‌با شلاق و بی شلاق ، با رای چند میلیونی و بی رای چند میلیونی . تبعیت از یک نفر دیکتاتوری نیست . تبعیت از یک نفر که در مسیر شریعت و حق نبوده و در پی رضایت ایادی کفر باشد ، دیکتاتوری ست . گاهی این یکی ، خداست و رسول خدا ، گاهی ولی خدا . و گاهی هم یک نفر چون شاه مخلوع و مفلوک ایران .

حضرت آیت الله ! ،‌ ما عبرتهای مشروطه را نگرفتیم ؛ هر جا که زمزمه ی شورای رهبری به گوش رسید ،‌هر جا که توصیه ی نامه ی بی سلام به ولی فقیه فرستادیم ، هر جا که در حمایت از ایشان شانه خالی کردیم و به کوس اختلاف زدیم و سعی در القا جدایی و تفرقه میان نماینده جمهور با ولی فقیه داشتیم . این ها پرونده ی شماست که پیش روی ملت باز است و توصیه نامه ی مشروطه را هم به حساب اعلام استراتژی گذاشته اند . در حال رطب خوردن منع رطب میکنید ؟

تاریخ ثابت کرده پیش بینی و هشدار آیت الله ، یعنی خبر و تهدید ! شبیه پیش بینی فتنه 88 . تحلیل دقیق جنابتان از مشروطه و توصیه به وحدت کجا ، عملکردتان در دو سال اخیر کجا ؟

انقلاب به حمایت روحانیت معزز و مراجع نیاز دارد و اکنون بدین پشتوانه به خود میبالد . نه انقلاب اسلامی شبیه مشروطه میشود و نه یک نفر مساوی همه ! تعرض به جامعه روحانیت هیچ گاه مورد تایید نیست اما گاهی نیاز است مقابل منتظری ها ایستاد . جریان انقلاب جریان رو به جلویی ست و هر که مقابل این جریان بایستد ، زیر پای ملت له خواهد شد . جایگاه امروز انقلاب ، بعد این همه شهید و بعد توفیقات در عرصه های مختلف و به بار نشتن تئوری قوی آن در ملتهای منطقه ، قابل مقایسه با مشروطه نیست و نخواهد بود .

اگر در مشروطه ،‌استعمار میان نمیانده جمهوریت و مشروعیت اختلاف افکند ، اینجا بدخوهان نخواهد توانست با یاوه های تبلیغاتی و ایجاد حاشیه های منحرف کننده  ،ـ  انحراف اصلی پشت گوش انداختن حرف ولی فقیه است و باقی همه اختلافاتی ست که دامن زدن به آنها زمینه انحراف را فراهم خواهد کرد  -- ، و توطئه برای امثال مصدق ها ، ـ که مصدق نخواهند شد و اشتباهش را تکرار نخواهند کرد  - ، انقلاب را زمین بزنند .

تاکید مولا خامنه ای به پرهیز از اختلاف و هوچی گری و سکوتشان برابر حاشیه های موجود ،‌به سبب همین عمق نگری و درک وسیع از شرایط و کید بد خوهان است ، که متاسفانه به گوش برخی رسانه هانمی رود و نتوانسته مسئولین را هم از خواب غفلت بیدار کند ، تاعوامل حاشیه ساز را خفه کنند . نتیجه اینکه دشمنان و بدخواهان را امیدوار کرد و دوستان را سرخورده .

امروز نتیجه ی هیاهوی رسانه ها و شاید هدفشان از پرداختن به حواشی رییس جمهور و اختلاف نظرها ،‌ در نوشته آیت الله هاشمی سر بازکرده است . آیا باید احساس خطر کنیم تا سر بر اطاعت ولایت فرود آوریم ؟ باید ولی فقیه همه ی زوایای پنهان کلامش رابگشیاد که تمکین کنیم ؟

حضرت آیت الله ! ،‌نوشته شما زنگ بیدار باشی بود به همه ی ما و آنهایی که دنبال فاصله ها و اختلاف نظر میان مصدق و کاشانی را گرفتند که بلوای جدایی راه بیاندازند و انقلاب را تضعیف کنند. این بار اگر چه حاشیه ها را بخوانیم و اشتباه بگیریم ،مهره ی خود را به دست خود آتش نمی زنیم . چشم من و امر ولی / جان من و سید علی

نویسنده: راهی

/ 0 نظر / 3 بازدید