ترانه موسوی قلابی و آیات القرمزی واقعی


آمارها حاکی از آن است که درمورد ترانه موسوی 750هزار بار در فضای اینترنت خبر منتشر شده در حالی که برای 'آیات القرمزی'278 هزار بار خبر انتشار یافته است.


حافظه تاریخی جمعی آلزایمر می گیرد اما دوسال پیش را فراموش نمی کند که سناتورهای آمریکایی چگونه از هویت هایی موهوم، تصاویر بزرگی در ذهن مردم جهان می ساختند و از هویت مشکوک ترانه موسوی، تندیسی تراشیدند تا احساسات عمومی جهان را علیه ایران بسیج کنند.
وقتی ترانه های ما را سناتور تدیوس مک کاتر بسراید، امروز و با گذشت دو سال در بحرین، آیه آیه ی قرآن های مساجد را می سوزانند و "آیات" را مورد تجاوز قرار می دهند.

ترانه موسوی فردی بود که رسانه های فتنه از جمله روزنامه اعتماد ملی در مورد او ادعا می کردند که روز هفتم تیرماه در تجمع حامیان آقایان موسوی و کروبی در اطراف مسجد قبا توسط نیروهای لباس شخصی روبوده شده و پس از آزار جنسی، جسد وی را سوزانده و در اطراف کرج رها کرده اند. درحالی که جز عکسی که مستمسک سناتور مک کاتر قرار گرفت و در سنا با آن بیانیه ای علیه ایران قرائت کرد،هیچ سند و مدرکی از وی یافت نشد.
سناتور تدیوس مک کاتر

بزودی لشکر رسانه های غربی از این ادعا، کوهی از احساسات عمومی برانگیختند به طوری که ظرف مدتی کوتاه میزان اخبار مکتوب در اینترنت در مورد این شخصیت مشکوک صرفا به زبان های انگلیسی و فارسی به 750.000 بار می رسید؛ اما در مورد شاعر انقلاب بحرین در میدان لولو؛ "آیات القرمزی" که تصاویر بسیاری از ترانه سرایی او در این میدان موجود است و بیمارستان ها گواهی داده اند که مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفته است، حجم اخبار مکتوب اینترنتی به زبان انگلیسی فقط 17.300 بار و به زبان فارسی به دلیل اهمیت این دختر انقلابی به 261.000 بار می رسد.
وقتی ندای رسانه های غربی در مورد مرگ مشکوک ندا آقاسلطان برخواست صرفا در روزنامه های آمریکایی 1370بار خبر و تحلیل های مربوط به آن منتشر شد. اما با وجود حقایق آشکار در قتل "آیات" به ظلم، منافع استکبار جهانی اجازه نمی دهد که "آیات" بخت این را بیابد تا چهره اش به اهل عالم به عنوان فردی مظلوم نمایانده شود.

سناتور تدیوس مک کاتر


سناتورها ساز خود را کوک کرده اند تا دیکتاتورهای عرب با ملودی آمریکایی خوش رقصی کنند و با نعره های مستانه، حسینیه ها و مساجد را، آیه آیه های قرآن را و پرچم های فاطمیه را بسوزانند.
"حلقوم ها را می توان برید اما فریادها را هرگز، فریادی که از گلوی بریده برمی آید جاودانه می ماند." و این راز جاودانگی انقلاب اسلامی است که تکانه های آن هرروز در جهان اسلام پرطنین تر می شود. چه رسانه های آمریکایی بخواهند و چه نخواهند، عطر انقلاب اسلامی در همه جا پیچیده؛ الحمدلله والمنه

/ 0 نظر / 2 بازدید