پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1390

هرگونه اقدامی که موجب خوشحالی و جنجال دشمنان و ناراحتی دوستان شودمذموم است

رهبر معظم انقلاب:هرگونه اقدامی که موجب خوشحالی و جنجال دشمنان و ناراحتی دوستان شود، مذموم استرهبر معظم انقلاب اسلامی صبح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید