پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

برنامه‌‌های کودک یکی از ابزارهای دیپلماسی عمومی و جنگ نرم آمریکا

در گزارش دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با موضوع دیپلماسی عمومی، بر نقش رسانه‌های جدید و پخش برنامه‌های بین‌المللی و ساخت برنامه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید