سایت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تریبون فتنه‌گران شد!

انتشار نظرات کاربران در سایت اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نشان داد که این سایت به تریبونی برای انعکاس نظرات فتنه گران تبدیل شده است.

شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در اولین قدم برای راه اندازی سایت اطلاع‌رسانی خود، اقدام به انتشار نظرات طرفداران فتنه88 کرد.

در صفحه اول سایت اطلاع‌رسانی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات آمده است: «این سایت نقطه‌ نظرات اصلاح طلبان است که در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات فعالیت می‌کنند، و دغدغه های سیاسی آنها درمرحله اول برآمده از دغدغه های دینی، ملی، وطن خواهی و همچنین برآمده از مسائل فرهنگی،اجتماعی و مذهبی است و در مرحله دوم ملهم از آموزه های دینی و ارتباط سیاست با دیانت می باشد.»

بررسی این سایت نشان می دهد که علی‎رغم رسوایی فتنه پس از انتخابات 88، گردانندگان این سایت اقدام به انتشار نظرات کاربرانی کرده‌اند که دنبال‎روی آتش‌افروزان فتنه‌ى 88 هستند. سکوت و نداشتن مرز مشخص مدیران این سایت در برابر نظرات این کاربران، نوعی تأیید این گستاخی‌ها است.

بنابراین گزارش، در نظرات طرفداران این سایت مواردی همچون زیر سوال بردن نهادهای قانونی چون شورای نگهبان، فتنه ندانستن حوادث پس از انتخابات88 و دنبال کردن خط القای تقلب در انتخابات آتی به چشم می خورد.

به نظر می رسد انتشار و سکوت گردانندگان این سایت در برابر این نظرات و نداشتن مرز مشخص با این کاربران، ناشی از بی تفاوتی نسبت به این القائات و شبهات یا دنبال کردن خط فتنه برای جذب مخاطبان هرچه بیشتر و ساختن تریبونی برای دشمنان نظام است.

خاطرنشان می شود مقام معظم رهبری در اسفند ماه سال 88 فرمودند: «تأکید بر خطوط مرزى نظام با مخالفان و دشمنان، در انتخابات لازم است. ممکن است دو نظر مختلف در باره‌ى یک مسئله‌ى اجتماعى یا اقتصادى بین نامزدها وجود داشته باشد؛ هیچ مانعى ندارد، این دو نظر را بگویند؛ لیکن مرزبندى کنند با آن چیزهائى که نظراتِ مخالف با نظام است. مشخص بکنند که مرز ما چیست؛ این مرزبندى لازم است. بارها ما بر روى این مرزبندى تأکید میکنیم؛ این به خاطر این است که اگر مرزبندى‌ها ضعیف بشود، مرزها کمرنگ بشود، موجب اشتباه مردم میشود. مثل مرزهاى کشورى، که اگر مرزها تضعیف شد و کمرنگ شد، عده‌اى میتوانند داخل مرز بشوند، با قصد خیانت، بدون اینکه شناخته شوند؛ عده‌اى میتوانند از این مرز خارج بشوند با غفلت، بدون اینکه بدانند دارند از مرز خارج میشوند. لذا بایستى بر مرزها تأکید بشود. اشتباه و خطاى فاحش کسانى که این مرزها را در انتخابات رعایت نمیکنند، همین است که مردم را دچار زحمت میکنند، دچار حیرت میکنند. بایستى خطوط مرزى نظام با مخالفان نظام، با دشمنان نظام، کاملاً مشخص شود، بر آن تکیه شود و از مخالفان نظام اعلام برائت بشود.»

همچنینن ایشان در سفر اخیر به کرمانشاه تاکید کردند: «گناه آتش‌افروزان فتنه‌ى 88 همین بود که به قانون تمکین نکردند، به رأى مردم تمکین نکردند. ممکن است کسى بعد از انتخابات اعتراض داشته باشد؛ خیلى خوب، این اعتراض ایرادى ندارد؛ اما راهِ قانونى دارد که چگونه باید این اعتراض را بیان و دنبال کرد. اگر قانون را قبول داریم، باید از آن راه برویم.»


/ 0 نظر / 8 بازدید