خرسندی آقازاده فراری از شیطنت جریان انحرافی

altبرخی شنیده ها حاکی است این پسر در س خوان در آخرین ارتباط خود از شیطنت های جریان انحرافی ابراز خوشحالی کرده و گفته باید خود را برای آمدن به ایران آماده کنم

به گزارش « عروج» آقازاده لندن نشین که این روزها به صورت تمام وقت مشغول تحصیل در انگلستان است.
از آنجا که به علت مشغله زیاد نمی تواند به ایران بیاید از روش ویدیو کنفرانس برای ارتباط با خانواده در ایران استفاده می نماید.
برخی شنیده ها حاکی است این پسر در س خوان در آخرین ارتباط خود از شیطنت های جریان انحرافی ابراز خوشحالی کرده و گفته باید خود را برای آمدن به ایران آماده کنم.


/ 0 نظر / 3 بازدید