عکس/اصفهان شهر خدا بود اگر بگذارند!!!!!!!!!!!!!

مسابقات بولینگ قهرمانى کشور با شرکت 5 تیم از شهرهاى اصفهان ، تهران ، البرز، فارس و چهارمحال و بختیارى ، در مجموع با 40 شرکت کننده که 11 نفر از آنها دختر و 29 نفر پسر بودند در اصفهان برگزار شد.

این بازی ها مختلط برگزار شد
 و این شروع ایست برای برنامه ای بعدی
 
 
 

 

 
/ 0 نظر / 3 بازدید