اگر شما اعتصاب غذا کرده اید من که مرده ام!


http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSu5SnYT282CYNEKZz7wXPWhe9hpibAt7SZxiAJMPWWLJBkifazkuzFs2wسریال اعتصاب غذا که در پاریس آغاز شده بود همان جا پایان یافت.
سایت های جرس و کلمه که طی یک هفته گذشته ادعا کرده بودند چند زندانی سیاسی در بازداشتگاه های اوین و رجایی شهر اعتصاب کرده اند دیروز خبر دادند که این اعتصاب غذا «پس از درخواست های مکرر شخصیت ها و چهره های دینی و مذهبی» پایان یافته است!
جرس و کلمه در یک تقسیم کار ناشیانه اعلام کردند که زندانیان اعتصاب کننده به زودی یک بیانیه منتشر خواهند کرد اما در این باره توضیحی ندادند که این زندانیان چطور به نحو کاملا آنلاین و فقط با چند دقیقه تاخیر فاز با محافل منافقین در پاریس مرتبط هستند و چطور به فاصله چند ساعت از پایان اعتصاب غذایشان تاب و توان نوشتن بیانیه های بلند بالا داشته اند؟! علاوه بر این، این موضوع هم روشن نشد که این مقدار آزادی ارتباط با بیرون، چگونه با ادعاهای عناصر بخت برگشته ضدانقلاب درباره حاکم بودن خفقان و شکنجه در این زندان ها سازگار است؟
بازی مسخره و ناشیانه جرس و کلمه به حدی سطح پایین بود که صدای برخی کاربران بالاترین را هم درآورد. یکی از کاربران ذیل خبر پایان اعتصاب غذا نوشت: اگر این آقایان اعتصاب غذا کرده بودند من اصلا مرده ام! بیانیه هم حاضرم بدهم! فقط بفرمائید دستمزدم چطوری به حساب واریز می شود؟!

 

/ 0 نظر / 4 بازدید