حرکت ضد امنیت ملی فرقه حلقه

http://www.kalamehnews.com/images/news/large/1ca1d22b-abce-4daf-9ed7-4f4170f66a34.jpgشایان ذکر است این افراد به مخاطبین خود قول داده اند تا در آینده نزدیک لیست جامع از نهادهای بین المللی برای تبلیغ علیه نظام در اختیار فریب خوردگان این فرقه قرار دهند

 

نهضت سبز نبوی به نقل از کلمه نیوز» در حالی که رئیس و تعدادی از عناصر اصلی فرقه حلقه در بازداشت بسر می برند.

عناصر حلقه های بعدی در یک اقدام ضد امنیت ملی با تهیه طوماری به زبانهای انگلیسی و فارسی و تبلیغ آن در سایتها و وبلاکهای گروهکی خود اعضای فریب خورده این فرقه را به امضاء و ارسال این طومار به گزارشگر به اصطلاح حقوق بشر سازمان ملل می نمایند.

شایان ذکر است این افراد به مخاطبین خود قول داده اند تا در آینده نزدیک لیست جامع از نهادهای بین المللی برای تبلیغ علیه نظام در اختیار فریب خوردگان این فرقه قرار دهند

 

/ 0 نظر / 2 بازدید