تلاش رسانه انگلیسی برای نجات اصلاح طلبان

altبی بی سی با مانور چندباره بر روی سخنان محمد خاتمی که در هفته گذشته منتشر شد، از آن با عنوان طرح خاتمی برای آشتی ملی یاد کرد.

نهضت سبز نبوی به نقل از جام  : با گذشت بیش از یک هفته از سخنان خاتمی، شبکه بی بی سی فارسی همچنان با آب و تاب فراوان بر روی آن مانور می دهد.
بی بی سی فارسی که به بهانه آن سخنان، همچنان سعی در تطهیر خاتمی و ارائه چهره ای صلح طلب از وی دارد، مدعی شد:« آشتی ملی، پیشنهاد محمد خاتمی بود برای پایان دادن به تمام نگرانی ها و اختلافات در درون حکومت ایران.»
بی بی سی در ادامه گفت:« خاتمی با تکرار خواسته های گذشته اش درباره انتخابات و آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز، پیشنهاد داده بود که اگر به نظام و رهبری ظلمی شده به نفع آینده از آن چشم پوشی شود و ملت هم از ظلمی که به او شده، می گذرد.»
پیشنهاد خاتمی که بی بی سی از آن با عنوان فریبنده« آشتی ملی» یاد می کند، در حالی است که گویا خاتمی در سخنانش باور ندارد در اثر اقدامات غیرقانونی وی و دیگر سران فتنه چه ظلمی به نظام ، رهبری و مردم روا داشته شده است و الا هیچگاه جمله مربوط به ظلم به نظام و رهبری را با کلمه «اگر» مطرح نمی کرد.
با این حال می توان نتیجه گرفت بی بی سی با مانور بر روی این قسمت از سخنان خاتمی، یک هدف را دنبال می کند و آن بازسازی چهره فتنه گران و به تبع آن اصلاح طلبان همزمان با نزدیک شدن به انتخابات مجلس برای بازگشت آنها به عرصه قدرت است.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید